Dans Maratonu | Juri
Jüri

Önceki Yarışmaların Jüri Üyeleri

Arif Alaşan

Aysun Aslan

Bilge Tuğsuz

İsmet Müftüoğlu

İzzet Öz

Melis Sökmen

Oktay Keresteci

Olcayto Ahmet Tuğsuz

Selçuk Borak

Serap Aksoy

Serhat Hacıpaşalıoğlu

Seyyal Taner

Sibel Sürel

Yücel Canyaran